Danh mục chính

  • Khai thị
  • Giảng kinh
  • Hình ảnh
  • Video

Kiến thức căn bản

  • Hiểu về Phật Giáo
  • Ý nghĩa lạy Phật
  • Ý nghĩa tượng Phật
  • Tam Quy Ngũ Giới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRỰC TIẾP

Bài giảng của thầy

Bài giảng mới nhất

Xem tất cả

Video bài giảng mới 2018

Khai Thị

Xem tiếp

Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh – Khai Thị...

https://www.youtube.com/watch?v=zpARweaReDg   Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, nguyện, trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia Ngày 03...

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến(thành khối)? Lão Hòa thượng Tịnh Không Khai thị: Có đồng tu đến hỏi tôi,...

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe…

Thân người khó được- Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại- Phật pháp khó gặp. Nay chúng ta được thân người...

Hình ảnh

Tập 002 – Khoa Chú 2012 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/3GkS4inJyrk?list=PL4n_iCZWkgV0Vvq2VkozWWw5MI9K8FbDB Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Giảng lần thứ 2) Tập 2 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Ngày giảng 22/10/2012 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo...

Tập 001 – Khoa Chú 2012 – Kinh Vô Lượng Thọ

https://youtu.be/CIx5ZEKvrn0 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Giảng lần thứ 2) Tập 1 Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Ngày giảng 21/10/2012 Địa điểm: Hiệp Hội Giáo...

Tập 339 – Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 26...

https://youtu.be/1NgCIgn_nOE TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 26: LỄ CÚNG THÍNH PHÁP LỄ BÁI CÚNG DƯỜNG NGHE PHÁP Tập 339 Hòa thượng Tịnh...