Danh mục chính

  • Khai thị
  • Giảng kinh
  • Hình ảnh
  • Video

Kiến thức căn bản

  • Hiểu về Phật Giáo
  • Ý nghĩa lạy Phật
  • Ý nghĩa tượng Phật
  • Tam Quy Ngũ Giới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRỰC TIẾP

Bài giảng của thầy

Bài giảng mới nhất

Xem tất cả

Video bài giảng mới 2018

Khai Thị

Xem tiếp

Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh – Khai Thị...

https://www.youtube.com/watch?v=zpARweaReDg   Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, nguyện, trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia Ngày 03...

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến(thành khối)? Lão Hòa thượng Tịnh Không Khai thị: Có đồng tu đến hỏi tôi,...

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe…

Thân người khó được- Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại- Phật pháp khó gặp. Nay chúng ta được thân người...

Hình ảnh

Tập 6 – Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu...

https://youtu.be/Jo_aeiMqwHg PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Tập 6 Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày 16/3/2018   Chuyển ngữ:...

481 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Phẩm...

https://youtu.be/MxVs7LspUd4   TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 – 2017 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 43: PHI THỊ TIỂU THỪA Không Phải Là Tiểu thừa Tập 481 Hòa thượng...

Tập 173 Khoa Chú 2014 – 2017 – Phẩm 6

https://youtu.be/73c40b8RnvM TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4) PHẨM 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn Tập 173 Hòa thượng Tịnh Không...