Danh mục chính

  • Khai thị
  • Giảng kinh
  • Hình ảnh
  • Video

Kiến thức căn bản

  • Hiểu về Phật Giáo
  • Ý nghĩa lạy Phật
  • Ý nghĩa tượng Phật
  • Tam Quy Ngũ Giới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRỰC TIẾP

Bài giảng của thầy

Bài giảng mới nhất

Xem tất cả

Video bài giảng mới 2018

Khai Thị

Xem tiếp

Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh – Khai Thị...

https://www.youtube.com/watch?v=zpARweaReDg   Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, nguyện, trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia Ngày 03...

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến(thành khối)? Lão Hòa thượng Tịnh Không Khai thị: Có đồng tu đến hỏi tôi,...

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe…

Thân người khó được- Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại- Phật pháp khó gặp. Nay chúng ta được thân người...

Hình ảnh

Tập 13– Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu Tố...

https://youtu.be/qkY8iYEtnHw PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Tập 13 Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày 20/3/2018 Chuyển ngữ: Ban...

Tập 12– Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu Tố...

https://youtu.be/28ma0NLg21s PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Tập 12 Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày 19/3/2018 Chuyển ngữ: Ban...

Tập 11– Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu Tố...

https://youtu.be/1GXkXF1uUAE PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Tập 11 Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày 19/3/2018 Chuyển ngữ:...