Danh mục chính

  • Khai thị
  • Giảng kinh
  • Hình ảnh
  • Video

Kiến thức căn bản

  • Hiểu về Phật Giáo
  • Ý nghĩa lạy Phật
  • Ý nghĩa tượng Phật
  • Tam Quy Ngũ Giới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRỰC TIẾP

Bài giảng của thầy

Bài giảng mới nhất

Xem tất cả

Video bài giảng mới 2018

Khai Thị

Xem tiếp

Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh – Khai Thị...

https://www.youtube.com/watch?v=zpARweaReDg   Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, nguyện, trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia Ngày 03...

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến(thành khối)? Lão Hòa thượng Tịnh Không Khai thị: Có đồng tu đến hỏi tôi,...

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe…

Thân người khó được- Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại- Phật pháp khó gặp. Nay chúng ta được thân người...

Hình ảnh

Tập 15– Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu Tố...

  https://youtu.be/m4JnVqwgFH4 PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày 13/3/2018 Chuyển ngữ: Ban...

Tập 14– Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu Tố...

https://youtu.be/mgCgeDb7YMs PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Tập 14 Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày: 20/3/2020 Chuyển ngữ:...

Tập 13– Kinh Vô Lượng Thọ 2018 – Cô Lưu Tố...

https://youtu.be/qkY8iYEtnHw PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ, TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH. Tập 13 Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân Giảng ngày 20/3/2018 Chuyển ngữ: Ban...