T6. Th7 1st, 2022

 

TẬP 1- TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2018 (giảng lần thứ 5)

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
  • Giảng tại: Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan.
  • Thời gian: Ngày 19 tháng 1 năm 2018.
  • Biên tập: Thích Thiện Luận.
  • Dịch giả: Thích Thiện Trang.
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.