009 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT TỊNH KHÔNG GIẢNG

TẬP 9 – TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2018 (giảng lần thứ 5)

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
  • Giảng tại: Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan.
  • Thời gian: Ngày 10 tháng 3 năm 2018.
  • Biên tập: Thích Thiện Luận.
  • Dịch giả: Thích Thiện Trang.
  • Giọng đọc: Phật tử Thiện Quang.