CN. Th5 29th, 2022

Tập 304- PHẨM 24: TAM BỐI VÃNG SANH (Ba Bậc Vãng Sanh)-TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
  • Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
  • Thời gian: Ngày 21 tháng 1 năm 2016.
  • Dịch Giả: Thích Thiện Trang.
  • Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang.
  • Biên tập: Thích Thiện Trang và nhóm BT Học Làm Người Tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.