TẬP 505- PHẨM 47: PHƯỚC HUỆ MỚI ĐƯỢC NGHE -TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
  • Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông
  • Thời gian: Ngày 27 tháng 10 năm 2017
  • Dịch Giả: Thích Thiện Trang
  • Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang
  • Biên tập: Thích Thiện Trang và nhóm BT Học Làm Người Tốt.