508 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Phẩm 48 – HT Tịnh Không giảng

Tập 508- PHẨM 48: VĂN KINH HOẠCH ÍCH (Nghe Kinh Được Lợi Ích)-TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
  • Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
  • Thời gian: Ngày 04 tháng 11 năm 2017.
  • Dịch Giả: Thích Thiện Trang.
  • Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang.
  • Biên tập: Thích Thiện Trang và nhóm BT Học Làm Người Tốt.

    Đây là tập cuối cùng của lần giảng thứ tư.
    Nam Mô A Di Đà Phật