T4. Th8 10th, 2022

Ấn Tống Kinh Sách

Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:

Tiền in và ấn tống Kinh Vô Lượng Thọ năm 2020
Đợt 1 Bản A Di Âm Hán 5000 quyển 242,500,000
Bản A Di Song Ngữ 2000 quyển 130,000,000
Vận chuyển giao 0
Tổng Đợt 1 372,500,000
Tiền gửi cho người thỉnh Thầy Thiện Trang phát tâm trả
Đợt 2 Bản A Mi Âm Hán (chưa thuế) 6000 quyển 282,000,000
Bản A Mi Song Ngữ (chưa thuế) 2000 quyển 130,000,000
Vận chuyển giao đợt 2 chưa tính
Tiền gửi cho người thỉnh Thầy Thiện Trang phát tâm trả
Tổng đợt 2 412,000,000
Tổng hiện tại 15/11/2020 784,500,000
Số tiền ủng hộ 1,011,309
Số còn hiện tại tạm tính: 226,809,000
*Sau khi thanh toán tiền vận chuyển đợt 2, còn lại sẽ dùng in Kinh A Di Đà hội tập

 

Danh sách ủng hộ ấn tống Kinh Vô Lượng Thọ – in Kinh A Di Đà Hội Tập …
ngàn đồng
1 Quảng Hoàng 30000
2 Em cô Liên Hương (Đan Mạch) 45500
3 GD Nguyen Van Cuong 30000
4 Chú Đăng Hanh 5000
5 Nhóm Phật tử Hà Nội (Cô Diệu Đường chuyển) 5000
6 Vu Thi ANh Gia Dinh Anh Dang Dinh Thanh 2000
04/08/2020 Nhóm Phật tử Hà Nội (Cô Diệu Đường chuyển) 9000
08/06/2020 chú Diệu Âm Liên Hoàng 11000
08/06/2020 Thành Kính 1000
08/07/2020 Thầy Nguyên Giác 50000
08/09/2020 Cô Tâm Như 1000
08/10/2020 Nhóm Phật tử Hà Nội (Cô Diệu Đường chuyển) 3000
08/10/2020 Cô Hoa Sala 3000
08/10/2020 Nguyen Thu Huong 1000
08/11/2020 Tran Van Phuc 2000
08/11/2020 Cụ Bà TRAN THI HOA PHAP DANH DIEU THUAN 2700
08/11/2020 LE Van Liên 5000
08/12/2020 cô Kiều Thanh + cô Vân Hương 100000
15/8/2020 ????? 4000
19/8/2020 Cô Hoa Sala 3300
19/8/2020 Gia Đình Quảng Hoàng (Vo Thi Hong) 50000
19/8/2020 Nhóm Phật tử Hà Nội (Cô Diệu Đường chuyển) 500
31/8/2020 Em chú Van Chung Bui 11396
09/01/2020 Chú Van Chung Bui 162056
09/01/2020 Đạo Tràng Tịnh Độ Sầm Sơn (Chú Liên Hoàng) 11000
09/03/2020 Đạo Tràng Tịnh Độ Sầm Sơn (Chú Liên Hoàng) 5000
09/09/2020 Đồng Tu BerLin (cô Vân Hương Gửi) 56424
14/09/2020 Nhóm Phật tử Hà Nội (Cô Diệu Đường chuyển)??? 1000
14/09/2020 ???Đạo Tràng Tịnh Độ Sầm Sơn (Chú Liên Hoàng) 5000
20/09/2020 Gia đình cô Vân 15000
những người ủng hộ trực tiếp cho cô Diệu Hiệp 90500
28/09/2020 Gia đình Chú Van Chung Bui 105711
29/09/2020 cô Hang Namo Amitabha 15000
30/09/2020 ??????????? 500
30/09/2020 Ba cua Than Hanh 5000
06/10/2020 Diệu Âm Liên Huyền 12000
13/10/2020 Đạo tràng Dresden 50000
14/10/2020 xin ẩn tên Ba la mật 1000
17/10/2020 Gia đình cô Mến (chia đôi phiên dịch 10 tr) 10000
17/10/2020 Cô Huyền 5000
19/10/2020 Cô Huệ Duyên 2000
19/10/2020 Ngoc Ha Ta 5000
20/10/2020 NGUYEN THI MAI 600
21/10/2020 TRUONG THI HONG THUY 200
21/10/2020 Cao Thi Bup 1000
30/10/2020 Nguyen Thien (ZaloPay) 1000
04/11/2020 GĐ DA DN + CC 33000
09/11/2020 Cô LT My ở HongKong (Tran Van Hai chuyển) 12000
10/11/2020 HV Nguyên + BT Lan + BV Nghĩa+ NTT Nga 6755
10/11/2020 GĐ Thân Hạnh 10000
10/11/2020 NBPT 500
10/11/2020 Trần Đức Hậu 1000
10/11/2020 Dinh Thu Hang 1000
10/11/2020 Minh Khoa 100
12/11/2020 xin ẩn tên (200 USD) 4567
12/11/2020 Tran Van Hung 2000
13/11/2020 Thanh Kinh ……. Dịch pháp, in kinh 500
14/11/2020 ??????? 1000
14/11/2020 Le Pham 2000
14/11/2020 Tuy Hy an tong Kinh Vo Luong Tho. Nguyen… 500
15/11/2020 Anh Quân 1000
Tổng 1011309