T4. Th8 10th, 2022

Sử dụng quỹ ấn tống máy nghe pháp

Nam Mô A Mi Đà Phật

Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:

Đây là trang công khai sử dụng tiền  ấn tống máy nghe pháp
(Cập nhật 22/12/2020)
Đã ấn tống tổng chung
Đợt 1 (26/12/2019) số lượng giá tiền (ngàn đồng)
Máy lớn 65 118 7670
máy nhỏ 34 185 6290
Thẻ nhớ 16G tốt 99 60 5940
Tiền gửi 1324
Tổng 21224
21224
Đợt 2(13/01/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 44 115 5060
máy nhỏ 48 180 8640
Thẻ nhớ 16G tốt 92 60 5520
Tiền gửi 1862
Tổng 21082
42306
Đợt 3(18/02/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 84 118 9912
máy nhỏ 65 185 12025
thẻ nhớ 16G tốt 117 60 7020
Cô Hang NamoAmitaba Nguyen ủng hộ 32 thẻ nhớ
tiền gửi 2855
tổng 31812
74118
Đợt 4(4/04/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 12 118 1416
máy nhỏ 7 185 1295
thẻ nhớ 16G tốt 19 65 1235
tiền gửi 435
tổng 4381
78499
Đợt 5(15/04/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 55 118 6490
máy nhỏ 37 185 6845
thẻ nhớ 16G tốt 95 65 6175
tiền gửi 1607
tổng 21117
99616
Đợt 6(8/05/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 14 118 1652
máy nhỏ 5 185 925
thẻ nhớ 16G tốt 19 65 1235
tiền gửi 169
tổng 3981
103597
Đợt 7(26/05/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 43 118 5074
máy nhỏ 12 185 2220
thẻ nhớ 16G tốt 58 65 3770
tiền gửi 948
tổng 12012
115609
Đợt 8(27/05/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 27 118 3186
máy nhỏ 17 185 3145
thẻ nhớ 16G tốt 44 65 2860
tiền gửi 990
tổng 10181
125790
Đợt 9(5/06/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 4 118 472
máy nhỏ 3 185 555
thẻ nhớ 16G tốt 8 65 520
tiền gửi 305
tổng 1852
127642
Đợt 10(14/07/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 46 118 5428
máy nhỏ 79 185 14615
thẻ nhớ 16G tốt 125 58 7250
tiền gửi 2435
tổng 29728
tổng ấn tống đến đợt này 157370
Đợt 11 (9/9/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 38 115 4370
máy nhỏ 30 185 5550
thẻ nhớ 16G tốt 73 58 4234
tiền gửi 1390
tổng 15544
tổng ấn tống đến đợt này 172914
Đợt 12 (23/10/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 50 117 5850
máy nhỏ 14 182 2548
thẻ nhớ 16G tốt 65 58 3770
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 12168
tổng ấn tống đến đợt này 185082
Đợt 13 (04-05/11/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 62 117 7254
máy nhỏ 28 178 4984
thẻ nhớ 16G tốt 90 57 5130
tiền gửi (Thầy Thiện Trang phát tâm trả)
tổng 17368
tổng ấn tống đến đợt này 202450
Đợt 14 (10+12+13/11/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 123 112 13776
máy nhỏ 80 170 13600
thẻ nhớ 16G tốt 203 58 11774
tiền gửi (cô Huyền phát tâm trả)
tổng 39150
tổng ấn tống đến đợt này 241600

 

Đợt 15 (16/11/2020) gửi chú Nguyen Van Cường BL số lượng giá tiền
Máy lớn 0 112 0
máy nhỏ 100 170 17000
thẻ nhớ 16G tốt 100 58 5800
tiền gửi (Thầy Thiện Trang phát tâm trả)
tổng 22800
tổng ấn tống đến đợt này 264400

 

Đợt 16 (04/12 +07/12 + 16/12 + 18/12/2020) số lượng giá tiền
Máy lớn 246 115 28290
máy nhỏ 113 175 19775
thẻ nhớ 16G tốt (ba loại giá 57 + 63 + 65k) tính TB 60K 403 60 24180
tiền gửi (Cô Huyền phát tâm trả)
tổng 72245
tổng ấn tống đến đợt này 336645