Những bài giảng ngắn

Tập hợp những bài giảng ngắn do Hòa thượng Tịnh Không giảng

  1. Khai Thị Đối Với Đại Chúng Chùa Cực Lạc- Đài Nam ngày 01/11/2018
Youtube Video Âm thanh Word Pdf
001 mp4 mp3 docx pdf

2. VẠN PHÁP DUY TÂM TRIỆT BẢN NGUYÊN CHÚNG SANH NHẤT THỂ QUY TỊCH QUANG – Khai thị TẠI ĐẠI LỄ ĐÔNG CHÍ TẾ TỔ HOẰNG HIẾU BÁO ÂN DÂN TỘC NĂM 2018 tại Chùa Cực Lạc- Đài Loan ngày 23/12/2018

Youtube Video Âm thanh Word Pdf
001 mp4 mp3 docx pdf

3. Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia. Ngày 03 tháng 3 năm 2019  

Youtube Video Âm thanh Word Pdf
001 mp4 mp3 doc pdf

4. Cải Vãng Tu Lai,  Sái Tâm Dịch Hạnh (Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh)– Khai Thị Tân Xuân Âm Lịch 2020 của lão Hòa thượng Tịnh Không

Youtube Video Âm thanh Word Pdf
001 mp4 mp3 doc pdf

5.Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị lúc giao thừa( ngày 30 tháng chạp năm Đinh Hợi)  

Youtube Video Âm thanh Word Pdf
001 mp3 doc pdf

6. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI NIỆM PHẬT – Pháp sư Đàm Hư khai thị  

Youtube Video Âm thanh Word Pdf
001 mp3 doc