Cảm Ứng Thiên Vựng Biên

Mời quý vị tải file mp3 và nghe từ YouTube theo link tại đây ạ

Phần

Xem Video YouTube

Mp3

 

1 Lời Tựa P1
2 Chánh Văn – Phần 1 Phần 2
2B Chánh Văn 2 phần 2B
3 Chánh Văn 3 phần 3
4 Chánh Văn 4 Phần 4
5 Chánh Văn 5 Phần 5
6 Chánh Văn 6 Phần 6
7 Chánh Văn 7 Phần 7
8 Chánh Văn 8 phần 8
9A Chánh Văn 9A Phần 9A
9B Chánh Văn 9B Phần 9B