Học phiên dịch Hán Ngữ

Dành cho quý vị theo học lớp phiên dịch Hán Ngữ Cổ và Hiện Đại do thầy Thích Thiện Trang chia sẻ Ở đây chúng tôi sẽ để liên kết đến bài giảng và để tải tài liệu kèm theo Nam Mô A Di Đà Phật Nhấn vào đây để tới trang tải tất cả … Đọc tiếp Học phiên dịch Hán Ngữ