Trang chủ Khai Thị

Khai Thị

Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh – Khai Thị 3/3/2019

https://www.youtube.com/watch?v=zpARweaReDg   Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, nguyện, trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia Ngày 03...

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến(thành khối)? Lão Hòa thượng Tịnh Không Khai thị: Có đồng tu đến hỏi tôi,...

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe…

Thân người khó được- Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại- Phật pháp khó gặp. Nay chúng ta được thân người...

Làm sao để được phát tài (giàu sang)?

Nếu chỉ mong phát tài mà phát được, thì… Phật và Bồ Tát đều phải theo quí vị học đấy?  Vì sao “Trong cửa...

Video mới