T6. Th7 1st, 2022

Khai Thị Tinh Yếu (trích đoạn)

Nam Mô A Mi Đà Phật.
Chúng tôi dịch trích đoạn này theo nguồn Hoa Ngữ có sẵn chứ chúng tôi không tự ý trích ra. Quý vị nhấn vào để nghe và tải về ạ.

Dịch giả: Thích Thiện Trang

Email dịch giả: [email protected]; [email protected]

Tựa Văn bản Video(Youtube) Âm thanh Word Pdf
Khai Thị Tinh Yếu (trích đoạn) 085 Mp4 mp3 Doc pdf

https://www.youtube.com/channel/UCthWB5Ng-l0IM0DhXGo__eA/featured