Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – 2017

Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi dịch theo phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ, nên quý vị hoan hỷ kéo xuống mà tải hoặc xem theo từng phẩm. (Trọn bộ này có 508 tập)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:
Nhấn vào đây để xem các tập khác do những dịch giả khác dịch:

Nhấn vào đây để chuyển đến trang phụ thứ hai tải đầy đủ tất cả:

Nếu có gì không tải được, quý vị hoan hỷ báo về email: [email protected] Chân thành cảm ơn ạ! Nam Mô A Mi Đà Phật

Tựa Tập(Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 2:

Đức Tuân Phổ Hiền

 

101 mp4 mp3 Doc pdf
102 mp4 mp3 doc pdf
103
104 mp4 mp3 Doc pdf
105
106 mp4 mp3 doc pdf

 

 

Tựa Tập(Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 6: 173 mp4+VB mp3 docx pdf
Phát Đại Thệ Nguyện 174 mp4+VB mp3 doc pdf
175 mp4 mp3 Doc pdf
176 mp4 mp3 doc pdf
177 mp4 mp3 doc pdf
178 mp4 mp3 doc pdf
179 mp4 mp3 doc pdf
180 mp4 mp3 doc pdf
181 mp4 mp3 doc pdf
182 mp4 VB mp3 doc pdf
183 mp4+chữ mp3 doc pdf
184 MP4+chữ mp3 docx pdf
185 mp4+VB mp3 docx pdf
186 Xem+VB mp3 doc pdf
187 Xem +VB mp3 docx pdf
188 Xem +VB mp3 docx pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 24:

 Ba
Bậc
Vãng
Sanh(hiện up đến tập 319)

304 mp4 mp3 doc pdf
305 mp4 mp3 doc pdf
306 mp4 mp3 doc pdf
307 mp4 mp3 doc pdf
308 mp4 mp3 doc pdf
309 mp4 mp3 doc pdf
310 mp4 mp3 doc pdf
311 mp4 mp3 doc pdf
312 mp4 mp3 doc pdf
313 mp4 mp3 doc pdf
314 mp4 mp3 doc pdf
315 mp4 mp3 doc pdf
316 mp4 mp3 doc pdf
317✅ mp4 mp3 doc pdf
318✅ mp4 mp3 doc pdf
319✅ mp4 mp3 doc pdf

 

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 32:

Thọ Mạng Và Niềm Vui Vô Cực

379 mp4 mp3 doc pdf
380 mp4 mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 33:

Khuyên Nhủ Dặn Bảo Sách Tấn

394 mp4 mp3 doc pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 43:
Không Phải Là Tiểu Thừa
479 mp4 mp3 doc pdf
480 mp4 mp3 doc pdf
481 mp4 mp3 doc pdf

 

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 46:
Siêng Tu Kiên Trì
494 494 mp3 doc pdf