T3. Th10 4th, 2022

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng – Thầy Thích Thiện Trang Chia Sẻ theo Bản Chữ Hán của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú

TTVideo + Văn BảnYouTubeMp3wordpdf
1Lời Tựa Của Ngài Thích Tịnh KhôngYouTubemp3  
2Lời Tựa & Giáo Khởi Nhân DuyênYouTubemp3  
3Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Nói ĐầuYouTubemp3  
4Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Nói Đầu (Buổi 2)YouTubemp3  
5Lời Nói Đầu (Buổi 3)YouTubemp3  
6Lời Nói Đầu (Buổi 4)YouTubemp3  
7Lời Mở Đầu (Phần cuối) – Thập Môn Khai KhảiYouTubemp3  
8Thập Môn Khai Khải (Buổi 2)YouTubemp3  
9Thập Môn Khai Khải (Buổi 3)YouTubemp3  
10Thập Môn Khai Khải (Buổi 4)YouTubemp3  
11Thập Môn Khai Khải (Buổi 5)YouTubemp3  
12Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 2)YouTubemp3  
13Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 3)YouTubemp3  
14Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 4)YouTubemp3  
15Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 5)YouTubemp3  
16Phương Tiện Lực Dụng (Buổi 2)YouTubemp3  
17Sở Bị Căn Cơ (Buổi 1)YouTubemp3  
18Sở Bị Căn Cơ (Buổi 2)YouTubemp3  
19Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 1)YouTubemp3  
20Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 2)Youtubemp3  
21Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 3)Youtubemp3  
22Thập Huyền Môn (Buổi 2)Youtubemp3  
23Thập Huyền Môn (Buổi 3)Youtubemp3  
24Thập Huyền Môn (Buổi 4)Youtubemp3  
25Môn Khai Khải Thứ 7Youtubemp3  
26Môn Khai Khải Thứ 8Youtubemp3  
27Môn Khai Khải Thứ 8 và 9Youtubemp3  
28Tổng Thích Danh Đề (Buổi 2)Youtubemp3  
29Tổng Thích Danh Đề (Buổi 3)Youtubemp3  
30Tổng Thích Danh Đề (Buổi 4)Youtubemp3  
31Tổng Thích Danh Đề (Buổi 5)Youtubemp3  
32Tổng Thích Danh Đề (Buổi 6)Youtubemp3  
33Tổng Thích Danh Đề (Buổi 7) Youtubemp3  
34Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 1)Youtubemp3  
35Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 2)Youtubemp3  
36Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 3)Youtubemp3  
37Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 4)Youtubemp3  
38 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 5)Youtubemp3