T6. Th7 1st, 2022

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng – Thầy Thích Thiện Trang Chia Sẻ theo Bản Chữ Hán của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú

TTVideo + Văn BảnYouTubeMp3wordpdf
1Lời Tựa Của Ngài Thích Tịnh KhôngYouTubemp3  
2Lời Tựa & Giáo Khởi Nhân DuyênYouTubemp3  
3Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Nói ĐầuYouTubemp3  
4Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Nói Đầu (Buổi 2)YouTubemp3  
5Lời Nói Đầu (Buổi 3)YouTubemp3  
6Lời Nói Đầu (Buổi 4)YouTubemp3  
7Lời Mở Đầu (Phần cuối) – Thập Môn Khai KhảiYouTubemp3  
8Thập Môn Khai Khải (Buổi 2)YouTubemp3  
9Thập Môn Khai Khải (Buổi 3)YouTubemp3  
10Thập Môn Khai Khải (Buổi 4)YouTubemp3  
11Thập Môn Khai Khải (Buổi 5)YouTubemp3  
12Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 2)YouTubemp3  
13Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 3)YouTubemp3  
14Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 4)YouTubemp3