NIỆM PHẬT VÃNG SANH – TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG? LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ – TẬP 2

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
  • Giảng tại: Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan
  • Thời gian: Ngày 02 tháng 01 năm 2018
  • Dịch giả: Thích Thiện Trang
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ