T6. Th7 1st, 2022

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không?

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không? – Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để vào trang phụ tải tất cả về

Tựa Tập Video Âm thanh Word PDF

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không?

Hòa thượng Tịnh Không

001 mp4 mp3 doc pdf
002 mp4 mp3 doc pdf
003 mp4 mp3 doc pdf

 

LẦN GIẢNG THỨ HAI

Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ Tập 1 mp4 mp3 doc pdf
Tập 2 mp4 mp3 doc pdf
Tập 3 mp4 mp3 doc pdf