Trang chủ Niệm Phật Vãng Sanh

Niệm Phật Vãng Sanh

Câu chuyện niệm Phật vãng sanh của Pháp sư Tu Vô

Đại sư Đàm Hư kể chuyện: Một vị Sư tên Tu Vô, quê ở Quảng Vi. Ngài xuất thân trong một gia đình làm...

Video mới