Trang chủ Pháp Âm Hướng Dẫn Hành Trì

Hướng Dẫn Hành Trì

Sa-Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu (Tuấn Anh đọc)

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu (10 giới Sa Di và 24 thiên oai nghi) - Pháp sư Định Hoẳng giảng (Phật tử...

Phương pháp tu hành niệm Phật quan trọng

Phương pháp tu hành niệm Phật quan trọng: “Một tháng dành ra ít nhất một ngày một đêm tu tinh tấn…Nên dùng máy niệm Phật...

Nghe giảng kinh 10 năm chuyên 1 bộ kinh có thể khai ngộ -1...

“Nghe giảng kinh 10 năm chuyên 1 bộ kinh có thể khai ngộ -1 bộ kinh mà Pháp sư đã giảng nhiều lần thì...

Một phương pháp niệm Phật do Đại sư Ấn Quang chỉ dạy

Cách niệm Phật cho những ai có nhiều phiền não (niệm Phật mà tâm nghĩ đâu đâu), khó tập trung theo Đại sư Ấn...

Video mới