T7. Th5 28th, 2022

Tập 2 – Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu – PS Định Hoằng giảng

  • Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập.
  • Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng.
  • Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng.
  • Thời gian: Ngày 16 tháng 8 năm 2012.
  • Dịch Giả: Thích Thiện Trang.
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.