Tập 3 – Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không? Hòa thượng Tịnh Không

  • Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
  • Giảng tại: Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan.
  • Thời gian: Ngày 03 tháng 01 năm 2018.
  • Dịch giả: Thích Thiện Trang.
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.