CN. Th5 29th, 2022

SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU – TẬP 8

  • Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập.
  • Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng.
  • Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng.
  • Thời gian: Ngày 20 tháng 8 năm 2012.
  • Việt dịch: Thích Thiện Trang.
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.