T6. Th7 1st, 2022

Bài Giảng Thầy Thích Thiện Trang

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB

Tải toàn bộ mp3 tại đây (Upload nhanh nhất đầy đủ nhất- nhấn trực tiếp trên đây (khác nhấn ở dưới))
Tập Xem Video YouTube Mp3 Word Chép Giảng Ký
30 -01 Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 30 Bài 30
31 Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 31 Bài 31
32 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 14/8/2020 mp3 tập 32 Bài 32
33 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 15/8/2020 mp3 tập 33 Bài 33
34 – 05 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 – ngày 16/8/2020 mp3 tập 34 Bài 34
35 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4 mp3 bài 35 Bài 35
36 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5 mp3 bài 36 Bài 36
37 Phẩm 3 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đại Giáo Duyên Khởi mp3 bài 37 Bài 37
38 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 1 mp3 bài 38 Bài 38
39 -10 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 2 mp3 bài 39 Bài 39
40 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 3 mp3 bài 40 Bài 40
41 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 4 mp3 bài 41
42 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 5 mp3 bài 42 Bài 42
43 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 1 mp3 bài 43
44 – 15 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 2 mp3 bài 44 Bài 44
45 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – Buổi 3 mp3 bài 45
46 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 1 mp3 bài 46 Bài 46
47 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 2 mp3 bài 47 Bài 47
48 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 3 mp3 bài 48 Bài 48
49-20 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 4 mp3 bài 49 Bài 49
50 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 5 mp3 bài 50 Bài 50
51 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 6 mp3 bài 51 Bài 51
52  Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7 mp3 bài 52 Bài 52
53  Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 8 mp3 bài 53 Bài 53
54-25 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 9 mp3 bài 54 Bài 54
55 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 10 mp3 bài 55 Bài 55
56 Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 1 mp3 bài 56 Bài 56
57 Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 2 mp3 bài 57
58 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 1 mp3 bài 58 Bài 58
59-30 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 2 mp3 bài 59 Bài 59
60 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 3 mp3 bài 60 Bài 60
61 Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 1 mp3 bài 61
62 Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 2 mp3 bài 62
63 Phẩm 10 – Kinh Vô Lượng Thọ – Giai Nguyện Tác Phật mp3 bài 63
64-35 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 1 mp3 bài 64
65 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 2 mp3 bài 65
66 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 3 mp3 bài 66
67 Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 1 mp3 bài 67
68 Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2 mp3 bài 68
69-40 Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 1 mp3 bài 69
70 Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 2 mp3 bài 70
71 Phẩm 14 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Thụ Biến Quốc mp3 bài 71
72 Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 1 mp3 bài 72
73  Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 2 mp3 bài 73
74-45 Phẩm 16 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đường Xá Lâu Quán mp3 bài 74
75 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 1 mp3 bài 75
76 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 2 mp3 bài 76
77  Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 3 mp3 bài 77
78 Phẩm 18 – Kinh Vô Lượng Thọ – Siêu Thế Hy Hữu mp3 bài 78
79-50 Phẩm 19 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Dụng Cụ Túc mp3 bài 79
80 Phẩm 20 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đức Phong Hoa Vũ mp3 bài 80
81 Phẩm 21 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Liên Phật Quang mp3 bài 81
82 Phẩm 22 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả mp3 bài 82
83 Phẩm 23 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả  mp3 bài 83 
84-55 Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 84
85 Phẩm 24- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 85
86 Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 86
87 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 87
88 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 88
89-60 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 89
90 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 90
91 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 91
92 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 92
93 Phẩm 27 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 93
94-65 Phẩm 28 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 94
95 Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 95
96 Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 96
97 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 97
98 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 98
99-70 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 99
100 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 100
101 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 101
102 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 102
103 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 103
104-75 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 104
105 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 105
106 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 106
107 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 107
108 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 108
109-80 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5 mp3 bài 109
110 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6 mp3 bài 110
111 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 111
112 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 112
113 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 113
114-85 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 114
115 Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ  – Buổi 1 mp3 bài 115
116 Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 116
117 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 117
118 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 118
119-90 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 119
120 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 120
121 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5 mp3 bài 121
122 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6 mp3 bài 122
123 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 7 mp3 bài 123
124-95 Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 124
125 Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 125
126 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 mp3 bài 126
127 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 mp3 bài 127
128 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 128
129-100 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 129
130 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 130
131 Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 131
132 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 132
133 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 133
134-105 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 134
135 Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 135
136 Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 136
137 Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 137
138 Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 138
139-110 Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 139
140 Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 140
141 Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 141
142 Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 142
143 Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 143
144-115 Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 144
116 Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 145
117 Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 146
118 Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 1 mp3 bài 147
119 Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 2 mp3 bài 148
120 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 149
121 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 150
Hoàn Mãn

 

  1. Chia Sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ- buổi 1 – Thích Thiện Trang 2019
  2. Chia sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – Thích Thiện Trang 2019
  3. Chút Chia sẻ tâm đắc học tập Kinh Vô Lượng Thọ – Thích Thiện Trang 2019
  4. 001 Trả Lời một số câu hỏi Phật Pháp – Thầy Thích Thiện Trang 2018
  5. Chút Chia Sẻ Trong Buỗi Lễ Vía Phật A Di Đà 17/11/Mậu Tuất (23/12/2018) – Thầy Thích Thiện Trang (Video quay hình chia sẻ bắt đầu từ 2 phút 45 giây)

Quý vị có thể nghe mp3 trực tiếp tại link này: