T4. Th8 10th, 2022

Thông tin chi phí quỹ phiên dịch

Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Mi Đà Phật!

Kính thưa quý Liên hữu đồng tu đã ủng hộ quỹ phiên dịch pháp, đã liên hệ cá nhân Thích Thiện Trang để chuyển tiền ủng hộ. Nhằm để công khai minh bạch đối với tiền ủng hộ này nên Thích Thiện Trang xin đưa thông tin ủng hộ và sử dụng quỹ phiên dịch tại đây. Quý vị có thể tiện theo dõi, Thích Thiện Trang khỏi mất thời gian báo cáo riêng từng người. Trang này có thể thỉnh thoảng cập nhật một lần.

*Lưu ý:

  1. Thích Thiện Trang không để số tài khoản ngân hàng của Thiện Trang ở trên đây để tránh trường hợp quá nhiều người biết gửi tới nhiều hơn số cần dùng, cũng như tránh việc hacker hay ai đó đột nhập chỉnh sửa vận động
  2. Thích Thiện Trang không vận động bất kỳ tiền bạc nào trên trang web hay mạng xã hội. Quý vị lưu ý để tránh bị người khác lợi dụng, giả danh v.v.
  3. Tất cả tiền này đều là sự tự phát tâm của quý vị đồng tu
  4. Trang web này không hiện link để truy cập bên ngoài. Ai biết link thì mới truy cập được thôi ạ.

Sau đây là thông tin cập nhật đến ngày 15/11/2020

Tài khoản trả tiền công tác phiên dịch
ủng hộ
Cô Hà+Hạnh 13000 500EUR
 Thành Kính 3000 3 triệu đồng
Hoa Sala 1000 1 triệu đồng
cô Vân Hương + Kiều Thanh 25000 27 triệu
cô Hồng (Mẹ QH) 6000
Cô Liên Hương 6600
Hoa Sala l2 16/4/2020 2000
Cô Giang Hcx pv 100
Hang Nguyen Amitabha 10000 10 triệu
Hoa Sala 8/6/2020 1000
Linh linh linh Hoang hoang hoang 23000 23 triệu
Hoa Sala 18/6/2020 1000
Van Chung Bui 3/7/2020 49983
16/7/2020 Cô Thu bạn cô Huyền bên Úc 7000
19/7/2020 Hoang Kim Bang (linhlinhlinh hoanghoanghoang) 20000
23/7/2020 Sư Cô Phước Huệ làng A Mi Đà – Bắc Mỹ 6900
30/7/2020 Hoa Sa La 1000
31/7/2020 ??? 4000
08/01/2020 Hang Nguyen Amitabha 10000
21/8/2020 Mẹ của Mạt Nhân 3000
26/8/2020 Mẹ của Chú Điền Dũng Vương 2000
29/8/2020 Phạm Hằng 8000
21/09/2020 xin ẩn tên 1000
25/09/2020 từ Hoa Sa La (3 triệu chia 2 mục) 1500
01/10/2020 Sư Cô Phước Huệ làng A Mi Đà – Bắc Mỹ 4600
01/10/2020 Từ Hoa Sa La 10000
06/10/2020 Từ Hoa Sa la 10200
07/10/2020 Cô Liên Hương 6956
07/10/2020 Cô Thân Hạnh 1000
13/10/2020 Cô Vo Thi Hong (Me Quảng Hoàng) 10000
14/10/2020 Xin ẩn tên Ba la mật 1000
17/10/2020 GĐ cô Mến (chia đôi in kinh 10 tr) 10000
26/10/2020 con xin cung duong vao phien dich và doi song… 2000
04/11/2020 GĐ DA DN + CC 13000
06/11/2020 Nguyen Thi Huong( Money Gram) 34984
10/01/2020 Gia dinh con xin cung duong vao phien dich và do… 2000
13/11/2020 Thanh Kinh….dich phap, in kinh 500
Tổng 312323

 

Tiền chi

Tài khoản trả tiền công tác phiên dịch
tt Người dịch Ngân hàng Stk Chủ tk Nội dung (Tập) tập Xong Số phút Tiền trả
( ngàn đồng)
Phí chuyển
( ngàn đồng)
Ngày Giờ Ghi chú Điện thoại
Khoa Chú 2019 Kinh Vô Lượng Thọ Khoa chú 2014
1 Lưu Phương Anh VietinBank CN Nam Định 103.001.917.347 Lưu Phương Anh 14 x 40 300 7.7 13/5/2019  20h57p Thực tập
Diệu Yến 379->382 x 480 4800 7.7 20/10/2019 9h14p
FB: Méo Méo 383,384 x 240 3000 7.7 18/04/2020 21h40
385->387
2 Trần Tất Quyến VietinBank CN Nam Định 100.002.119.970 Trần Tất Quyến 394 x 120 1020 7.7 26/6/2019 21h25 thực tập ???
Trần Cố Chi 395->398 x 480 4800 7.7 08/05/2019 17h56p
FB: Trần Quyến 399->402 x 480 6000 7.7 .5/.3/2020 8h56p
403->404 x 240 3000 7.7 28/3/2020 15h36
405-406 x 240 3000 7.7 04/08/2020 8h53
407->410 x 480 6000 7.7 14/5/2020 9h43
411->412 x 240 3000 7.7 21/5/2020 7h37
413->414 x 240 3000 7.7 31/5/2020 8h49
415->418 x 4800 6000 7.7 31/7/2020 9h23
419->422 x 4800 6000 7.7 28/09/2020 10h11
423->426 x 300 4500 13/11/2020 18h13
3 Nguyễn Hà Trang ngân hàng BIDV 22210003614470 Nguyễn Hà Trang 494 x 60 750 7.7 01/10/2020 22h47p
FB: Nguyễn Hà Trang 13,14,15 x 180 2250 7.7 25/4/2020 9h46p
36->37 x 120 1500 5.5 05/04/2020 8h19
38->39 x 120 1500 5.5 31/5/2020 8h51
40->43 x 240 3000 7.7 24/8/2020 6h22
17, 44,45,46 x 240 3000 7.7 24/09/2020 22h08
33,34,35,47 x 260 3800 7.7 23/10/2020 21h33
48,49
60,61
4 Lê An Tư đầu tư và phát triển BIDV Lê Thị Minh Hoài 2 x 500 góp vào ấn tống máy nghe pháp
FB: Lê An Tư 22210003602305 16 x 750 5.5 15/04//2020 9h04p
5 Tạ Thùy Linh đầu tư và phát triển BIDV 22210003602332 Tạ Thùy Linh giảo duyệt + dịch KINH VÔ LƯỢNG THỌ 1000 7.7 17/01/2020 20h35
FB: Tạ Thùy Linh 4 1500 7.7 03/02/2020 16h31
484 x 900 5.5 02/11/2020 9h27
485->486
6 Diệu Hiệp Vietcombank 0721000572022 Diệp Oanh Hảo 175->176 x 3200 2.2 18/02/2020 17h10p
FB: Nhok Kem CN Kỳ Đồng TPHCM 177->178 x 3200 2.2 03/02/2020 20h59
179->180 x 3200 2.2 28/3/2020 20h39
173->174 x 1000 2.2 17/4/2020 10h14 tiền giảo
181+182 x 1200 2.2 26/5/2020 9h31 có người trả 2 triệu tực tiếp cho DH rồi
183+184 x 200 2.2 21/7/2020 15h08 có người trả 3 triệu tực tiếp cho DH rồi
185 x 1600 2.2 17/8/2020 17h06
186 x 1600 2.2 08/09/2020 12h41
187 x 1600 2.2 28/09/2020 18h38
188 x 1800 2.2 29/10/2020 11h59
7 Liên Tú
FB: Liên Tú 1 x phát tâm dịch không nhận tiền
3->12 x
18,19,20,21->26->29 x sư cô
35< chú Phước Tịnh
50->53 x
54-> Sư cô
8 Thu HƯơng 483
9 Bích Phượng BIDV 22210003602396 Phương Thị Phượng 65-> x 750 5.5 16/8/2020 10h33
66,67 x 1800 5.5 03/11/2020 11h18
68,69,70
10 Trương Minh Đức 495->498
11 Đỗ Trần Minh Hiếu 354
tiền ủng hộ 312323
Tổng Tiền chi 96020 209
96229
tiền lồng tiếng 6000
số còn: 210094