Tinh Hoa Khai Thị (trích Đoạn ngắn)

Mời quý vị xem những Tinh Hoa Khai Thị ngắn quan trọng cho tu hành được trích từ nhiều bài giảng theo link dưới đây:

TT Tiêu Đề – YouTube Tải Mp3
1 001 – Nguyên Nhân Các Căn Bệnh về: Tim, Gan, Phổi, Thận… DN 558- Hòa thượng Tịnh Không
2 002 – Tin sâu nhân quả: “Người sống chết có số, không phải chết oan, danh sách đã đưa đi từ trước”
3 003 – Người có công phu định lực, chỗ ở không có thiên tai – Hòa thượng Tịnh Không (Trích DN 500)
4 004 – Người mới học lìa duyên rất quan trọng, nhưng khi thật sự tu hành không nên lìa duyên
5 005 – Nghe giảng Kinh cũng là tu định, không khác với Thiền tông, Niệm Phật cũng có thể khai ngộ
6 006 – Kiến Muỗi Gián vào nhà phải làm sao? Làm sao hóa giải những Oán thân trái chủ như bị ma nhập?
7 007 – Nghiên cứu Kinh giáo cũng là tu định, vì sao?
8 008 – Từ đâu mà xem thiện căn phước đức nhân duyên, cơ duyên chín muồi của một người ? HT Tịnh Không
9 009 – 2 năm học căn bản, 8 năm thật sự làm Nhất Môn Thâm Nhập trường Thời Huân Tu thì sẽ thành tựu
10 010 – Địa Ngục do tâm biến hiện, nên ngày nay có địa ngục Bom Nguyên Tử
11 011 – Tại sao có trường hợp bệnh mà dùng tro tàn trong lư hương xin từ Phật Bồ Tát được hết?
12
012- Học Phật khó đủ 3 gặp: chân thiện tri thức, hộ pháp chân thật, đồng tham đạo hữu chân chánh
13
013- Duyên để tu một môn thâm nhập, huân tu lâu dài quan trọng