T4. Th8 10th, 2022

Tiền ủng hộ ấn tống máy nghe pháp

Nam Mô A Mi Đà Phật
Đây là trang công khai tiền ủng hộ ấn tống máy nghe pháp

Do bận rộn nên chúng tôi không cập nhật tiếp, mong quý vị theo dõi tại Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Trang link https://www.facebook.com/nguyenvantrang2009 mục albulm ạ:

(Cập nhật 22/12/2020)
 Thống kê tiền ủng hộ
lần 1 Dieu Am Quang Hoang: 5 triệu 5000
Hang Le: 10 triệu 10000
Huyen Nguyen: 15 triệu 15000
Thoa Phạm: 4 triệu 4000
Thường Bất Khinh: 200k 200
Không Biết ai:  1 triệu 1000
Thầy Thiện Trí: 500 EUR 13000
Yan Vũ : 2 triệu 2000
Kim Hồng: 500k 500
Nguyễn Thị Thảo: 500k 500
Bella Nguyen 500k 500
Nguyễn Mến 500 USD 11500
Tổng 63200
lần 2 Nguyễn Phương Loan 500k 500
Dương Ba Ngoat 1 triệu 1000
Thường Bất Khinh: 200k 200
Tây Phương Đường Về: 1 triệu 1000
Lê Phương: 5 triệu 5000
Trần Minh Trang: 3 Triệu 3000
Bella Nguyen 300k 300
Tổng 11000 74200
Quảng Linh 1 triệu 1000
lần 3 Lê An Tư: 500k 500
HNAMN..:7 triệu 681 k 7681
Thầy Minh Chỉ 1 triệu 1000
Pham Thi Hoang Anh 200k 200
Gia đình Tạ Thùy Linh: 1 triệu 1000
Huyen Nguyen 10 triệu 10000
tổng 21381 95581
Lần 4 không biết ai gửi 1 triệu 1000
tổng 1000 96581
lần 5 HN(ẩn tên) 1300
Vạn Phi 500
An Bình 500
Không biết ai gửi 300
tổng 2600 99181
Lần 6 Phạm Thị Hoang anh 300
Cô Hồng (Mẹ QH) 40000
Không biết ai gửi 400
Bella Nguyen 500
Bạn Doan + Hiệu TNK26 1000
cô: Vân Hương + Kiều Thanh 20000
Mit Thanh 2000
Cô Thu (Úc) 1500
Nhung Luxy 3000
Cô H Thủy 500
C phan anh phu… 1000
Trần Đức Hậu 400
Tổng 70600 169781
lần 7 08/06/2020 Thi Hang To (Namo Amitabha) 4580 (200 USD)
06/09/2020 Bạn cô Huyền bên Úc 1500
06/10/2020 cô: Vân Hương + Kiều Thanh 20000
16/6/2020 GD Nguyen Van Cuong 15000
17/6/2020 Van Chung Bui 19500
17/6/2020 ??? 500
26/6/2020 Le Pham 5236
07/01/2020 Đoàn Thị Hường 1000
07/06/2020 Đinh Thu Hang 500
07/06/2020 Tạ Thùy Linh 1500
07/12/2020 ???? 500
13/7/2020 To Thi Thuy 800
tổng 70616 240397
Tổng trước giờ
Lần 8
16/7/2020 cô Thu bạn cô Huyền bên Úc 2000
08/01/2020 Hang NamoAmitabha Nguyen 4600
08/09/2020 ????? 200
25/8/2020 Phạm Thị Hoang anh 200
25/8/2020 Pt Ẩn Danh 100
26/8/2020 Mẹ chú Điền Dũng Vương 1000
tổng 8100 248497
Tổng trước giờ
Lần 9
10/09/2020 Phạm Thị Hoang anh 250
21/09/2020 xin Ẩn tên 2000
24/09/2020 Pt Ha Noi 200
25/09/2020 từ Hoa Sa La (3 triệu chia 2 mục) 1500
01/10/2020 ???????? 500
Chú Diệu Âm Liên Hoàng 2000
14/10/2020 xin Ẩn tên Ba la mật 1000
29/10/2020 PHUNG THUY DAN 1000
29/10/2020 GĐ DA DN 5000
29/10/2020 Anh Năm 1000
30/10/2020 ???? 1000
01/11/2020 thầy Minh Chỉ 2000
03/11/2020 ??????? 400
04/11/2020 GĐ DA DN + CC 54000
06/11/2020 Diệu Âm 2000
13/11/2020 Cô Huyền 10000
14/11/2020 Cô Le Pham 3000
16/11/2020 Cụ Bồ Xuân Sắc (chia 2x 2 tr) 2000
tổng 88850 tổng ủng hộ trước giờ
337347
số dùng:
264400
Còn lại
72947

 

Lần 10
20/11/2020 Chi Kieu Huynh (200 USD) 4638
23/11/2020 Cô Chân Như 2000
26/11/2020 Nguyen Thi Xuan Thu 500
30/11/2020 linhlinhlinh hoanghoanghoang 10000
30/11/2020 GĐ DA DN + TC 30000
02/12/2020 Pham Thi Thoa 2500
07/12/2020 Phật tử giấu tên 500
07/12/2020 Phật tử Chơn Minh 500
12/12/2020 Cô Thu, cô Hằng, cô Mây ở Úc 8000
14/12/2020 Bạn cô Hồng Nỡ HK Hồi Hướng cha 10000
16/12/2020 Phat tu Chuc Nghiem ben Uc_an tong may nghe phap 3400
18/12/2020 AN TONG MAY NGHE PHAP 500
20/12/2020 Thầy Trung Thạnh 2000
74538 tổng ủng hộ trước giờ
411885
số dùng:
336645
Còn lại
75240