T2. Th10 3rd, 2022

Nam Mô A Mi Đà Phật – Chào Mừng Quý Vị Đến Với Website Quê Nhà Cực Lạc . Com

Nam Mô A Mi Đà Phật

Hòa thượng Hải Hiền
Hòa thượng Tịnh Không
Hòa thượng Trí Tịnh
Hòa thượng Thiền Tâm

Video Mới Hoàn Thành Phiên Dịch

Video mới Thầy Thích Thiện Trang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.